Oferujemy kredyty na specjalnych warunkach dla osób wykonujących, na podstawie przyznanych uprawnień, zawody zaufania publicznego tj.

 • Lekarza, 
 • Stomatologa,  
 • Weterynarza,    
 • Notariusza,
 • Adwokata,
 • Radcę Prawnego,
 • Biegłego Rewidenta,
 • Komornika sądowego,
 • Doradcę Podatkowego,
 • Księgowego,
 • Rzeczoznawcę,
 • Geodetę,
 • Architekta,
 • Fizjoterapeutę,
 • Zarządcę nieruchomości

Przy kredytach hipotecznych – możliwość uzyskania kredytu do 600.000 zł na oświadczenie bez konieczności weryfikacji dokumentów dochodowych. Możliwość rozliczania części odsetkowej w kosztach prowadzonej działalności.

Przy kredytach firmowych – możliwość uzyskania do 500.000 zł bez zabezpieczenia na podstawie analizy obrotów na rachunku, przy większych kwotach możliwość uzyskania niższego oprocentowania niż przy kredytach standardowych.

Przy pożyczkach gotówkowych – możliwość uzyskania pożyczki na oświadczenie o dochodach i na lepszych warunkach niż oferty standardowe